16Φεβρουάριος2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Ηλεία | Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη: “Παραγωγική αναδιοργάνωση Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.).”

Ηλεία Ειδήσεις Ενημέρωση Νέα

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη: “Παραγωγική αναδιοργάνωση Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.).”

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη: “Παραγωγική αναδιοργάνωση Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.).”

Ερώτηση κατέθεσε προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, την οποία συνυπέγραψαν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για την παραγωγική αναδιοργάνωση του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε..

Στην ερώτηση σημειώνεται ότι οι στρατηγικού χαρακτήρα δημόσιες επιχειρήσεις οφείλουν να αναδιοργανωθούν με τρόπο που να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Τροχοπέδη όμως στην προοδευτική ανασυγκρότηση του Ομίλου με νέα και καταρτισμένα στελέχη αποτέλεσε και αποτελεί ο νόμος 3833/2010 άρθρο 11 παρ. 1 (αφορά την αναλογία μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις). Για παράδειγμα στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καταγράφεται το γεγονός της έλλειψης έμπειρων στελεχών (μηχανικοί κ.α.) με αποτέλεσμα τα έργα και οι απαιτούμενες επισκευές δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθυστερούν να υλοποιηθούν.

Επίσης, στην ερώτηση γίνονται προτάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. έχει κτιριακό απόθεμα που της επιτρέπει να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μίσθωσε επαγγελματικό ακίνητο στην Αθήνα στη συμβολή των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 για τα κεντρικά του γραφεία.

Όσον αφορά την τηλεμέτρηση (μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εξ αποστάσεως), οι βουλευτές επισημαίνουν ότι θα υπάρξει χρηματιστικοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής από το γεγονός ότι η μοναδιαία χρέωση θα γίνει ωριαία σύμφωνα με τις απευθείας ανά ώρα μετρήσεις. Για παράδειγμα θα μπορεί η εκάστοτε Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου και προφασιζόμενοι τις ωριαίες καταναλώσεις μεταξύ 17:00-22:00, οι οποίες καταγράφουν μεγάλη ζήτηση των νοικοκυριών, να ορίσει ακριβότερη τιμολόγηση σε αντίθεση με τις πρωινές ώρες 08:00-14:00 κατά τις οποίες οι περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές δεν βρίσκονται στην οικία τους. Προβλήματα θα υπάρξουν και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής μας αγοράς καθώς η εν λόγω εφαρμογή συνιστά μια ακόμη εισαγόμενη τεχνολογία. Δυνητικά θα ήταν σημαντικά καλύτερη επιλογή η αντικατάσταση των παλαιών μετρητών αναλογικής τεχνολογίας (οι οποίοι αντιπροσωπεύουν προσεγγιστικά το 95% επί του συνόλου) με νέας γενιάς ψηφιακής τεχνολογίας μετρητές που δύναται να παραχθούν κατόπιν σχεδιασμού και προγραμματικών συμφωνιών με εταιρείες δημόσιες και ιδιωτικές που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες θα παράγουν εγχώρια τεχνογνωσία (η οποία κατόπιν δύναται να εξαχθεί σε τρίτες χώρες) αλλά και συνολικά θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας (δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας, αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού της χώρας, συνέργεια με ΑΕΙ, μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου κ.ά.). Αντί των προαναφερομένων μέχρι πρόσφατα πριμοδοτούνται οι εισαγωγές μετρητών ψηφιακής τεχνολογίας από τρίτες χώρες π.χ. Τυνησία.

Η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να περιορίσει το λειτουργικό κόστος εταιρειών του ομίλου που μισθώνουν ακίνητα ιδιωτών ή εταιρειών, όπως στην προαναφερθείσα περίπτωση, και να μεταφερθούν υπηρεσίες σε υφιστάμενα ιδιόκτητα ή ήδη μισθωμένα ακίνητα του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. Επίσης ζητά να ενημερωθεί για το μίσθωμα που καταβάλλονται για ακίνητα που δεν ανήκουν στον Όμιλο. Ερωτά επίσης εάν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει τη δυνατότητα να προβεί σε προγραμματικές συμβάσεις για την παραγωγή και προμήθεια μετρητών από επιχειρήσεις δημοσίου (όπως η ΕΛΒΟ για παράδειγμα) ή ιδιωτικού συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Ακόμη ζητά να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων, σύγχρονα και προοδευτικά ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. με στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη μείωση των εκπομπών αερίου και τη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

myILIAnews.grΕιδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!