23Φεβρουάριος2019

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Ηλεία | Μπαξεβανάκης: Καλά νέα για τα Υποθηκοφυλακεία

Ηλεία Ειδήσεις Ενημέρωση Νέα

Μπαξεβανάκης: Καλά νέα για τα Υποθηκοφυλακεία

Μπαξεβανάκης: Καλά νέα για τα Υποθηκοφυλακεία

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις».

Στις «άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται και τα άρθρα 48-51, που ρυθμίζουν τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων, σε περίπτωση αποχώρησης του υποθηκοφύλακα. Με τα άρθρα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα υποθηκοφυλακεία του Πύργου και της Αμαλιάδας.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες διατάξεις είναι οι εξής:

«Κατόπιν αιτήματος του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου η ανάθεση μπορεί να γίνει και εκ περιτροπής σε όλους τους συμβολαιογράφους της ειρηνοδικειακής περιφέρειας».
«Οι συμβολαιογράφοι που εκτελούν έργα υποθηκοφύλακα βαρύνονται μόνο με τις οικονομικές υποχρεώσεις (ιδίως καταβολή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και λειτουργικών εξόδων) του υποθηκοφυλακείου, οι οποίες προκύπτουν κατά την περίοδο άσκησης των καθηκόντων τους, και όχι για οφειλές που ανάγονται στο προηγούμενο διάστημα».

«Ο συμβολαιογράφος, στον οποίο ανατέθηκαν προσωρινά τα έργα του υποθηκοφύλακα, δύναται να υποβάλει αίτηση παραίτησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αποδοχή ή μη της αίτησης αυτής, καθώς και ο ορισμός νέου αναπληρωτή γίνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου».

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου δύναται, σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, να συγχωνευθεί το άμισθο υποθηκοφυλακείο με όμορο έμμισθο ή άμισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής ή πρωτοδικειακής περιφέρειας, ή να μετατραπεί σε έμμισθο».

Με τις παραπάνω διατάξεις ανοίγει ο δρόμος για την ομαλή προσωρινή επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων του νομού μας αλλά και για την οριστική λύση του θέματος με τη μετατροπή τους σε έμμισθα. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την επόμενη Παρασκευή 20/11 και στη συνέχεια το νομοσχέδιο, διαμορφωμένο με τις παρατηρήσεις που θα γίνουν, θα κατατεθεί στη Βουλή.

Δημήτρης Μπαξεβανάκης
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

myILIAnews.grΕιδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!