22Μάιος2019

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Ηλεία | ΔΑΟΚ Ηλείας: Ξεκινά η συγκομιδή και συσκευασία ακτινιδίων

Ηλεία Ειδήσεις Ενημέρωση Νέα

ΔΑΟΚ Ηλείας: Ξεκινά η συγκομιδή και συσκευασία ακτινιδίων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας προς τους παραγωγούς – διακινητές ακτινιδίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αρίθ. 72/109346/ 17-10-17 Υ.Α. που τροποποιεί την αρίθ. 290524/3-09-2010 Υ.Α. ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής των ακτινιδίων ποικιλίας Hayward ορίζεται για όλη την επικράτεια η 10η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η εμπορία των ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward στην εγχώρια αγορά αρχίζει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους. Για τις υπόλοιπες ποικιλίες ακτινιδίων δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση απόφασης έναρξης συγκομιδής από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Αναλυτικότερα θα πρέπει :

1. Οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων όλων των ποικιλιών, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους καθώς και την συγκομισμένη ποσότητα. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται    στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή αποστέλεται με fax στο 2621027777.

2. Οι τυποποιητές − συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση

   συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2ο

   Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

3. Οι εισαγωγείς − εξαγωγείς διασφαλίζουν ότι κατά το στάδιο της εισαγωγής − εξαγωγής οι

   παρτίδες ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Brix τουλάχιστον 6,2ο ή 15% μέση    

   περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.

4. Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της

   τυποποίησης − συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει

   τουλάχιστον 9,5ο Brix.

5. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο σε ένα από τα προαναφερόμενα στάδια διάθεσης-

   εμπορίας διαπιστωθεί παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα όρια τα προϊόντα θα

   αποσύρονται ή θα καταστρέφονται και οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες

   επιτροπές επιβολής κυρώσεων.

myILIAnews.grΕιδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!