24Φεβρουάριος2019

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Οικονομία | Δυτ.Ελλάδα: Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους που δεν έχουν όλα τα ένσημα για την σύνταξη

Ειδήσεις - Εκτακτη επικαιρότητα για Οικονομία Φορολογία Χρηματιστήριο και Κρίση στην Ελλάδα

Δυτ.Ελλάδα: Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους που δεν έχουν όλα τα ένσημα για την σύνταξη

Δυτ.Ελλάδα: Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους που δεν έχουν όλα τα ένσημα για την σύνταξη

Θα επιχορηγηθούν εταιρείες για την πρόσληψή τους

Προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα, το οποίο ενισχύει την απασχόληση 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους, από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε χρόνια για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.

Στο πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρει το patrastimes.gr, είναι δυνατόν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Διάρκεια επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα μήνα έως και εξήντα, κατ’ ανώτατο όριο μήνες. Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του ΟΑΕΔ αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η έναρξη της επιχορήγησης είναι από την ημερομηνία πρόσληψης, πλην των περιπτώσεων που η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη της επιχορήγησης θα είναι η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Ποσά επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται:

– 22 ευρώ για τον πρώτο χρόνο
– 24 ευρώ για τον δεύτερο χρόνο
– 26 ευρώ για τον τρίτο χρόνο
– 28 ευρώ για τον τέταρτο χρόνο
– 30 ευρώ για τον πέμπτο χρόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για 18 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης τον μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις κατ’ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.

Παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον τέσσερις και άνω ώρες ημερησίως.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης που θα καταβάλλεται ανέρχεται στα:

– 11 ευρώ για τον πρώτο χρόνο
– 12 ευρώ για τον δεύτερο χρόνο
– 13 ευρώ για τον τρίτο χρόνο
– 14 ευρώ για τον τέταρτο χρόνο
– 15 ευρώ για τον πέμπτο χρόνο

Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής επιχειρήσεων στο πρόγραμμα αυτό, κρίνουν οι κατά τόπους αρμόδιοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό και η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη των θέσεων.

Προϋποθέσεις ένταξης
Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση του οργανισμού, απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:

– Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια των 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση του προσωπικού τους θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

– Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι ή επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί δύο τουλάχιστον μήνες στα μητρώα ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

– Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων για μισθωτούς που έχουν απασχολήσει την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

myILIAnews.grΕιδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!