19Απρίλιος2019

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Οικονομία | Capital Controls: Σε δύο νέες αλλαγές προχωρά το υπουργείο Οικονομικών

Ειδήσεις - Εκτακτη επικαιρότητα για Οικονομία Φορολογία Χρηματιστήριο και Κρίση στην Ελλάδα

Capital Controls: Σε δύο νέες αλλαγές προχωρά το υπουργείο Οικονομικών

Σε δύο νέες αλλαγές στα capital controls προχωρά το υπουργείο Οικονομικών που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα η πρώτη αλλαγή αφορά αυτό που ανέφερε απόφαση του προηγούμενου 10ημέρου περί εξαίρεσης από τους περιορισμούς της είσπραξης σε μετρητά, τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους – πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, έως κατ’ ανώτατο του ποσού των 1.800 ευρώ ανά πελάτη τους – δικαιούχο εμβάσματος, ανά ημερολογιακό μήνα.

Τώρα λοιπόν, με τη νέα αλλαγή, ο περιορισμός των 1.800 ευρώ δεν υπάρχει πλέον, καθώς η συγκεκριμένη παράγραφος αντικαταστάθηκε.

Συγκεκριμένα στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ αναφέρεται ότι: «η δεύτερη υποπερίπτωση της περίπτωσης της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση θ΄ της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «ii) είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον ισόποσου ποσού από πελάτες τους - πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό».

Η δεύτερη αλλαγή αφορά νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες για τους οποίους επιτρέπονται πλέον οι συναλλαγές προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ η καθεμιά ανά ημέρα και ανά πελάτη.

Η προσθήκη «ανά ημέρα και ανά πελάτη» έγινε τώρα, καθώς η απόφαση είχε ως εξής:

«Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα».

star.gr

myILIAnews.grΕιδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!