16Ιανουάριος2019

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Οικονομία | Ποιοι εργοδότες «κερδίζουν» από τη νέα ρύθμιση για χρέη προς τα Ταμεία

Ειδήσεις - Εκτακτη επικαιρότητα για Οικονομία Φορολογία Χρηματιστήριο και Κρίση στην Ελλάδα

Ποιοι εργοδότες «κερδίζουν» από τη νέα ρύθμιση για χρέη προς τα Ταμεία

Ακόμα και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης της Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή ελεγκτών του πρώην ΙΚΑ και τα οποία μπορεί να αφορούν την ανασφάλιστη εργασία, μπορούν να ενταχθούν στις οφειλές που γίνονται αποδεκτές από τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εργασίας, όπως αναφέρουν τα dikaiologitika.gr, παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης, σε όλους εκείνους τους εργοδότες που είχαν δημιουργήσει χρέη προς τα Ταμεία, λόγω επιβολής προστίμων από ανασφάλιστη απασχόληση. Επίσης, καλύπτει η ρύθμιση και τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, που είχαν χρέη τα οποία αμφισβητούν δια της δικαστικής οδού. Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση αφορά χρέος έως 50.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση είναι να δοθεί το «πράσινο φως» από το ΚΕΑΟ. Όμως, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θέτει μια σειρά από παραμέτρους που εστιάζονται κυρίως στο εισόδημα και στην περιουσία του οφειλέτη για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν μια αίτηση υπαγωγής στην σχετική ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, εντός ρύθμισης μπορούν να ενταχθούν χρέη που βεβαιώθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Πρέπει να τονιστεί ότι η υποβολή της αίτησης είναι ηλεκτρονική και μπορεί να γίνει μία και μοναδική φορά, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:

Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και συνολικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή / και οφειλές προς Ταμεία που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

Β. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οφειλές προς Ταμεία έως 50.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται και το εισόδημα από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, να προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Επίσης :

* Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα πρέπει να παραιτηθούν από τις διαδικασίες (αν εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης).

*Φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου με το ίδιο ΑΦΜ.

* Νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης πρέπει να αναβιωθούν.

myILIAnews.grΕιδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!