25Φεβρουάριος2020

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Ελλάδα | Ηλεία | Ηλεία Ενημέρωση | Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή - Όλα τα θέματα

Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα - Ειδήσεις τελευταία νέα και επικαιρότητα

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή - Όλα τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση

πραγματοποιεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου σήμερα ΤΡΙΤΗ, 16 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, με τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση της υπ’αρ. 9200/3-4-2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για την αντιμετώπιση δαπανών: Ταχυδρομικών τελών 2019 και εξόδων κίνησης 2019: Δημάρχου, Αιρετών, Γενικού Γραμματέα & Υπαλλήλων.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2019.

4. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διεκδίκηση ή μη δικαστικών εξόδων σχετικά με την Α642/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατόπιν του 9505/8-4-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικ/κών Υπ. και της από 3-4-2019 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Λουμίτη.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 9-4-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ» και ανακήρυξη προσωρινού ανάδοχου.

6. Λήψη απόφασης έγκρισης του από 8-4-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 632.000,00€ συμπεριλαμβανομένου φπα 24% και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.

7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροτική περιοχή Τ.Κ. Βουνάργου ΔΕ Ιάρδανου Δ. Πύργου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

myILIAnews.gr
Ειδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!

Το myILIAnews.gr στα Social!